Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter

Op zaterdag 6 januari hield JBV Lelystad haar Nieuwjaarsbijeenkomst voor 2024. We hebben meer dan 50 leden welkom geheten.

Onder het genot van een kopje koffie of thee en een heerlijke oliebol wensten de aanwezigen elkaar een goed en gezond 2024 en sprak de voorzitter, Werner Nijdam, over het 25-jarig jubileum dat onze vereniging in april viert; hij meldde de groei van het ledenaantal naar momenteel ruim 130 en sprak alle waardering uit voor onze onmisbare vrijwilligers, voor wie in het voorjaar een vrijwilligersdag georganiseerd zal worden. Hij wees op de mooie nieuwe scoreborden op de banen die door sponsoring van hoofdzakelijk de leden gerealiseerd zijn, waarmee zij behalve de financiële bijdrage ook hun betrokkenheid bij de vereniging laten zien. Daar zijn we trots op. Dank jullie wel.

Dit jaar zal ook het onderhoud van banen en verlichting extra aandacht krijgen. Hier worden al gesprekken met het Sportbedrijf over gevoerd.

Het realiseren van een Boulodrome staat nog steeds hoog op ons wensenlijstje en alhoewel deze er nog niet is, komen we wel steeds een stapje dichterbij. Zie hiervoor ook de recent gestuurde update van Henk de la Cousine.

Tenslotte haalde de voorzitter de enquête aan die in het najaar van 2023 is uitgezet. Naar aanleiding hiervan wordt binnenkort een werkavond georganiseerd om aan de hand van de reacties samen met bestuur en een aantal leden verdere plannen te maken. Ook de visie en missie worden op deze avond voorgelegd alsmede het idee om de kernwaarden hieruit zichtbaarder te maken, bijvoorbeeld in het clubgebouw. Over de werkavond wordt in de week van 8 januari een uitnodiging via de mail gestuurd.

In de plannen willen we ook meenemen om in plaats van de term Jeu de Boules (letterlijk vertaald: spel van/met ballen) langzaamaan de officiële naam Pétanque te gaan gebruiken. Pétanque is onderdeel van Jeu de Boules en is uiteindelijk de juiste benaming van de sport die wij beoefenen.

Na deze toespraak heeft iedereen nog een partij gespeeld. Bij terugkomst in de gezellige en warme kantine hebben we allen genoten van een heerlijke kom zelfgemaakte snert of tomatensoep, waarvoor de keukenbrigade hartelijk bedankt werd.

We kijken terug op een geslaagde en gezellige bijeenkomst en hebben naar ons idee 2024 sportief, positief en vol goede energie afgetrapt. We wensen degenen die niet aanwezig waren vanaf deze plek alle goeds voor het nieuwe jaar.

Nieuws

ZOMER TRIPLETTE COMPETITIE (ZTC) 2024

JBV Lelystad ontvangt zondag 16 juni 2024 ongeveer 10 clubs uit Midden-Nederland die aan de ZTC meedoen. We verwachten ongeveer 80 deelnemers en/of bezoekers. Er zijn drie teams van JBV

Nieuws

Zuiderzeetoernooi Doubletten

We zijn nog op zoek naar 4 teams voor het zuiderzeetoernooi doubletten. Meld je team aan in het clubhuis Entre nous. Er hangt op het mededelingen bord een lijst voor