background
logotype
image1

Privacy regelement

Privacyverklaring Jeu de boule Vereniging Lelystad

Wie zijn wij

Jeu de Boules vereniging Lelystad is een vereniging met als doel het spelen van Jeu de Boules en het organiseren van activiteiten m.b.t. Jeu de Boules. 
Het adres van de speellocatie is sportcomplex “Het Schouwspel”, Schouw 45-05, 8232 AZ Lelystad. Verdere contactgegevens staan vermeld op http://www.jbvlelystad.nl.
JBV Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JBV Lelystad verwerkt persoonsgegevens doordat deze gegevens door leden aan ons zijn verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging.
Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming JBV Lelystad.

Doel van de persoonsgegevens

JBV Lelystad verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inschrijving bij de NJBB en de mogelijke koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, en/of rekening.
 • Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d.

Delen van persoonsgegevens met derden

JBV Lelystad deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie vanwege het opmaken van de rekening, verzenden van de e-mail en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege het samenstellen van een team e.d.
JBV Lelystad deelt gegevens niet met andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

JBV Lelystad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek daartoe kan naar de secretaris.
JBV Lelystad wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JBV Lelystad neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Publicaties op de website en de media

Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto’s op de website, kranten en andere media.
Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de secretaris.   

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-06-2018.
JBV Lelystad kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

2019  Jeu de Boules Vereniging Lelystad  globbersthemes joomla templates