background
logotype
image1

ALV 28 maart 2018

Reserveer alvast in uw agenda dat we de Algemene Ledenvergadering dit jaar gaan houden op woensdag 28 maart om 20:00 hr. in ons clubhuis Entre-Nous.

1. Opening en welkomstwoord.
2. Notulen ALV maart 2017
3. Jaarverslag.
4. Vacature PR
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie en decharge Bestuur.
7. Begroting.
8. Pauze
9. Aftreden secretaris en penningmeester en het kiezen van een nieuwe secretaris en
penningmeester.
10. Benoemen nieuwe kascommissie:
11. Rondvraag;
12. Sluiting.

2018  Jeu de Boules Vereniging Lelystad  globbersthemes joomla templates