Algemene informatie

Wat algemene informatie over Jeu de Boules en onze vereniging

Contributie

Betalingsvoorwaarden contributies en keuze licentie

De contributie wordt betaald over het hele seizoen (1 januari t/m 31 december).

Bij de tussentijdse opzegging, wordt de resterende contributie niet terugbetaald. In geval van overlijden in het eerste kwartaal vindt restitutie plaats van 75% van het bedrag voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 5,00. 

Je kunt hier het aanmeldingsformulier bekijken en downloaden.

Licenties

Het lidmaatschap voor 2024

Totaal € 101,50

Het bedrag bestaat uit € 75,- voor het clublidmaatschap en € 26,50 voor de bondslicentie.

Een J-licentie voor leden tot 18 jaar bedraagt totaal € 53,25 (€ 40,- voor het clublidmaatschap en € 13,25 voor de bondslicentie).

Als je in de loop van het jaar lid wordt dan zullen we de (club)contributie naar rato berekenen.

Het lidmaatschap wordt aan het einde van het jaar automatisch verlengd, tenzij je vóór 1 december schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) hebt opgezegd bij  de ledenadministratie via secretaris@jbv-lelystad.nl.

Wat is Jeu de Boules?

De regels en inhoud van het spel

In dit artikel worden de eerste beginselen van het boulespel besproken.

Misschien lijkt het voor reeds door de wol geverfde spelers allemaal vanzelfsprekend, maar in de loop der jaren heeft onze steeds groter wordende boulefamilie zich uitgebreid met een grote schare nieuwe spelers. Speciaal voor al deze nieuwkomers is dit artikel geschreven en wordt het spel uitgelegd met gebruikmaking van soms specifieke uitdrukkingen die eigen zijn aan het boulespel (in het bijzonder afkomstig uit het zuiden van Frankrijk; daarom zal indien nodig soms ook worden teruggegrepen op de oorspronkelijke Franse uitdrukkingen). 

Voor beginnende spelers is ook een aantal adviezen opgenomen, waar iedere beginnende bouler baat bij zal hebben.