Algemene informatie

Wat algemene informatie over Jeu de Boules en onze vereniging

Contributie

Betalingsvoorwaarden contributies en keuze licentie

De contributie wordt betaald over het hele seizoen (1 januari t/m 31 december).
Bij de tussentijdse opzegging, wordt de resterende contributie niet terugbetaald. In geval van overlijden in het eerste kwartaal vindt er een restitutie plaats van 75% van het bedrag voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 5,00. 

Je kunt hier het aanmeldingsformulier bekijken en downloaden.

Licenties

Het lidmaatschap voor 2023;

Totaal €97,50.

Het bedrag bestaat uit € 75,- voor het clublidmaatschap en € 22,50 voor de bondslicentie.

Wil je een J-licentie voor 2020 (tot 18 jaar), dan bedraagt het lidmaatschap €51,25 (€ 40,- voor het clublidmaatschap en € 11,25 voor de bondslicentie).

Als je in de loop van het jaar lid wordt dan zullen we de (club)contributie naar rato berekenen.

Het lidmaatschap wordt aan het einde van het jaar automatisch verlengd, tenzij je vóór 1 december schriftelijk(e-mail mag ook of zelfs liever) hebt opgezegd bij  de ledenadministratie.

Wat is Jeu de Boules?

De regels en inhoud van het spel

In dit artikel zullen de eerste beginselen van het boule spel besproken worden. Misschien lijkt het voor reeds lang door de wol geverfde spelers allemaal wat kinderlijk, maar in de loop der jaren heeft onze steeds groter wordende boule familie zich uitgebreid met een grote schare nieuwe spelers die overal vandaan komen. En speciaal voor al deze nieuwkomers is dit artikel geschreven en wordt het spel uitgelegd met gebruikmaking van tamelijk specifieke uitdrukkingen die eigen zijn aan het boulespel (in het bijzonder afkomstig uit het zuiden van Frankrijk; daarom zal indien nodig soms ook worden teruggegrepen op de oorspronkelijke Franse uitdrukkingen, vert.). Voor beginnende spelers zijn ook tal van adviezen opgenomen. Adviezen waarbij en dat is algemeen bekend, iedere beginneling baat zal hebben.