background
logotype
image1

RPS reglement voor de petanquesport

De nieuwe internationale spelregels voor petanque zijn vertaald naar het Nederlands en deze zijn m.i.v. 1 maart 2017 ook in Nederland van kracht. Het Reglement Petanquesport (RPS) vervangt het Internationaal Spelreglement (ISP). Het RPS is digitaal te vinden op het sportplatform NLPetanque:

www.nlpetanque.nl/reglementen

Gerard Cligge

secretaris JBV

ALV 2017

Algemene Ledenvergadering 2017.

Reserveer alvast in uw agenda dat we de Algemene Ledenvergadering dit jaar gaan houden op woensdag 19 april om 20:00 hr. in ons clubhuis Entre-Nous.

Komt allen! het gaat weer gezellig worden.

uw secretaris

Gerard Cligge

Zeebodemtoernooi

Quiz

Spelregel Quiz           

 blue flower

 

Gerald en Benjamin hadden het initiatief genomen om een spelregelavond te organiseren.
Een en ander ter leering ende vermaack, zoals op de website stond aangekondigd.
Omdat er per 1 maart 2017 een aantal regels gaan veranderen was deze gelegenheid aangegrepen dit aan de leden kenbaar te maken en tevens de kennis van de aanwezigen eens te testen.
We weten natuurlijk allemaal in grote lijnen hoe het boulespel gespeeld dient te worden,maar hoe het nu precies zit ?
Zo héél af en toe merk je wel eens wat wrijving tijdens een partij, soms veroorzaakt door het misschien niet precies kennen van de spelregels of een foutieve interpretatie hiervan.
Een zeer nuttig plan dus.
Zo voorkomen we onderlinge conflicten en wordt het spel nog interessanter.
Zo'n 25 leden waren hierop af gekomen om hun kennis bij te spijkeren.
Er werden verschillende artikelen behandeld, zoals :
* waaraan moet een boule voldoen,
* waar moet of mag de werpcirkel worden neergelegd
* wanneer is het but geldig of ongeldig
* wat, als het but wordt verplaatst naar een nabijgelegen baan
* het nut van markeren van het but of boules
* wat zijn uitlijnen
* de plaats waar de spelers/tegenstanders behoren te staan, enz.,enz.
Er werd door de aanwezigen zeer actief meegedaan.
1 lid (deze had zich waarschijnlijk reeds ingelezen in de nieuwe regels) probeerde met zijn antwoorden het gras voor de voeten van de overige aanwezigen weg te maaien.
Nadat hem dringend, doch vriendelijk was verzocht zijn mond te houden hebben we hier de rest van de avond gelukkig geen last meer van gehad.
Door middel van een flip-over bord werden diverse spelsituaties geschetst, waardoor een en ander zeer duidelijk werd uitgelegd.
We konden niet vermoeden, dat hier zoveel over te vertellen was !
Alle aanwezigen waren duidelijk geïnteresseerd en keerden rond 22:00 uur huiswaarts met hun nieuw vergaarde kennis.
Ik wil namens alle aanwezigen Gerald en Benjamin hartelijk danken voor hun inzet.
Ze hebben hiervoor immers privé tijd moeten vrijmaken qua voorbereiding.
Het was een zeer geslaagde avond.
Een enthousiaste bouler,

Ahamay 

Ontwaak uit je winterslaap

Ontwaak uit je winterslaap toernooi 11 februari-2017

Zaterdag 11-2-2017 hebben we weer ons jaarlijkse 'ontwaak' clubtoernooi gehouden.
Deze benaming, ooit aan dit toernooi gegeven is ontstaan om een ieder weer naar de boulebaan te krijgen, na de winterse rustperiode.
Bij onze vereniging niets van dit alles.
Wij laten ons niet tegenhouden door wat voor weersomstandigheden dan ook.
Ook nu waren dezelfde leden weer bijeen gekomen, die het hele jaar gewoon doorspelen, weer of geen weer!
Aanvankelijk waren er 30 aanmeldingen, helaas ook 4 afzeggingen om verschillende redenen.
Zodoende bleven er 26 spelers over, waardoor bij elke ronde 2 tripletten ontstonden.
Na een kort welkomstwoordje konden we om 12:00 uur van start
Het was redelijk goed winterweer tijdens de eerste 2 partijen, Ada kwam langs met een bitterballetje.
Echter tijdens de laatste partij begon het steeds harder te sneeuwen.
Het was een prachtig gezicht.
Boules remden af in de sneeuwlaag en verzamelden onderweg naar het but zoveel sneeuw, dat ze in plaats van rond eerder op een onregelmatig gevormde aardappel leken.
Na het opmaken van de einduitslag bleek Gerard Cligge 3 partijen te hebben gewonnen met een saldo van +19.
Desiree en Marie hebben beiden al hun partijen gewonnen met hetzelfde saldo van 23.
Omdat Desiree haar eerste partij met 13-0 had gewonnen haalde zij de 1e en Marie de 2e plaats.
De prijzen bestonden uit een leuk bakje met bolplantjes en flessen wijn.
Ook aan de overige spelers, die niet in de prijzen vielen was gedacht.
Zij keerden allemaal huiswaarts met een aardigheidje.
namens de wedstrijdcommissie,
Bas

 

2017  Jeu de Boules Vereniging Lelystad  globbersthemes joomla templates